Naruto Ninja World Storm

Chờ tý game đang tải... 10 (không chờ)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT


Thông tin: Bạn đang chơi game Naruto Ninja World Storm trên Game Naruto Quyết Đấu. Trò chơi thuộc thể loại Game Naruto. Game Naruto Ninja World Storm được đánh giá điểm rất cao và rất cuốn hút với người chơi! Naruto Ninja World Storm hiện có 10013 người chơi và đánh giá. Chúng tôi có rất nhiều thể loại game tương tự hoặc giống với Naruto Ninja World Storm trên hệ thống. Bạn có thể thưởng thức và trải nghiệm nó như Juegos Five Nights at Freddys. Tất cả đều miễn phí và mới nhất duy nhất trên Game Naruto Quyết Đấu! đọc thêm >>


Cách chơi: Sử dụng J để chọn nhân vật và bản đồ

---Người Chơi 1----

A/D: Di chuyển
S: Phòng thủ
J: Tấn công
K: Nhảy
L: Chạy
U: Tấn công tổng lực
I: Tấn công thế mạnh
O: Triệu tập, hổ trợ
Combos: S + J, S + U,, S + I, W + U, W + I, W + J
Quiet step: S + L, W + L


---Người Chơi 2----

← →: Di chuyển
↓: Phòng thủ
1: Tấn công
2: Nhảy
3: Chạy
4: Tấn công tổng lực
5: Tấn công thế mạnh
6: Triệu tập, hổ trợ
Combo: ↓ + 1, ↓ + 4, ↓ + 5, ↑ + 1, ↑ +4, ↑ +5
Quiet step: ↓ + 3, ↑ + 3


Game Tương Tự: game naruto moi nhat 2014  game naruto moi nhat 2015
Friends: Friv4school Friv 2016 Friv4school 2016 Friv YooB Games YooB Friv Gogy games Twizl Games Kizi 2017 Friv 12
Điểm đánh giá: 4.6/5.0 trên 10013 lần

ADVERTISEMENT

X
Sair da tela inteira